-

قبل از هر چیز اطمینان یابید که کفش پاشنه بلند کاملا اندازه پای شما است. اگر کفشتان خیلی بزرگ باشد، این خطر وجود دارد که پای شما بلغزد و زمین بخورید، زیرا پای شما در این کفش سر می خورد. اگر هم کفش خیلی تنگ باشد، راحت نیست و شما به شکلی غیر طبیعی راه خواهید رفت.

و اما نکته مهم:

مهم ترین نکته این است که هنگامی که کفش پاشنه بلند پوشیده اید، قدم های کوتاه بردارید. اما دقت کنید که هرگز زانوهایتان خم نشود، استوار و محکم با قدم های کوتاه کوتاه راه بروید.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 16:34 | نویسنده : مادر عسل |